Krisesenteret i Alta er en ideell organisasjon som gir krisesentertilbud på vegne av tre samarbeidskommuner:

Alta, Loppa og Karasjok kommune.

Botilbud

Botilbudet er for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner og som trenger beskyttelse. Hos oss kan de bo i den perioden de trenger fysisksikring fra den som har utøvd volden. Vårt senter er døgnbemannet.

Vi har 4 beboerrom. Vi har tilrettelagt for funksjonsnedsettelse. Alle beboere får hver sin primærkontakt som de får oppfølging av. Har de barn med på oppholdet vil barnet også få sin egen primærkontakt.

Oppholdet er gratis, men beboerne må selv stå for maten og personlige toalettartikler.

  

Ettervern

Når beboere flytter ut tilbyr vi dagsamtaler i en periode etter utflytting. Alle som har vært beboere på senteret får tilbud om ettervern. Tilbudet er valgfritt. Med ettervern mener vi at vi kontakter brukerne med jevne mellomrom å hører hvordan det går med dem. Brukeren bestemmer selv hvor ofte samtalene skal være og kan når som helt si ifra at de ikke ønsker dette tilbudet lengere.

 

Menn og kvinner på samme krisesenter:

Loven krever at menn og kvinner skal være fysisk adskilt på krisesenter, og vi har valgt og løse det slik at vi har et rom som er beregnet til menn. Dette rommet kan fysisk låses slik at den mannlige beboer ikke har tilgang til den delen av krisesenteret som det oppholder seg kvinner i. Mannen har tilgang på alle fasiliteter på sitt rom.

 

 

Put alternative text here : no
Put alternative text here : no
Put alternative text here : no
Put alternative text here : no
Put alternative text here : no