content_full_top - is not in layout!

Botilbud

Kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner og trenger beskyttelse tilbyr vi boplass. Hos oss kan de bo i den perioden hvor de trenger sikkerhet fra den som har utøvd volden. Vårt senter er døgnbemannet.

Vi har 4 rom. Et av disse er beregnet til menn. Vi har også tilrettelagt for funksjonsnedsettelse. Alle beboerne våre får hver sin primærkontakt som de får oppfølging av. Har de barn med på oppholdet vil barnet også få sin egen primærkontakt.

Oppholdet er gratis, men beboerne må selv stå for maten og personlige toalettartikler.

 

 

Ettervern

Selv om beboerne flytter ut, kan de gjerne komme på dagsamtaler ved behov.  Alle som har vært beboere på senteret får tilbud om ettervern. Med ettervern mener vi at vi kontakter brukerne med jevne mellomrom og hører hvordan det går med dem. Brukeren bestemmer selv hvor ofte samtalene skal være. Brukeren kan når som helt si ifra at de ikke ønsker dette tilbudet mer.

 

Menn og kvinner på samme krisesenter:

Loven krever at menn og kvinner skal være fysisk adskilt på krisesenter, og vi har valgt og løse det slik at vi har et rom som er beregnet til menn. Dette rommet kan fysisk låses slik at den mannlige beboer ikke har tilgang til den delen av krisesenteret som det oppholder seg kvinner i. Mannen har tilgang til alle fasiliteter på sitt rom.

 

 

Put alternative text here : no
Put alternative text here : no
Put alternative text here : no
Put alternative text here : no
Put alternative text here : no