content_full_top - is not in layout!

Kurs og undervisning

SMISO Vest-Finnmark har som fokus område å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og sekuelle overgrep,samt drive med forebyggende arbied. Dette blant annet gjennom informasjon, undervisning, foredrag og kurs.

Vi tilbyr kurs til de

  • som gjennom sin jobb eller frivillig arbeid kommer i kontakt med barn og ungdom
  •  som gjennom sin jobb kommer i kontakt med voksne som har vært utsatt for overgrep

 

Her tar vi opp tema rundt sekseulle overgrep; definisjon, omfang, hvem er overgriper, seinvirkninger av overgrep, seksualitet, tegn hos barn utsatt for overgrep, hva gjør man ved mistanke, hvordan har overgrep som tema med barn og ungdom, hvordan møte de som er utsatt for overgrep, seksuelle overgrep som potensielt traumatiserende.

 

Vi tilpasser våre kurs deres behov.

 

Ønsker du at vi skal komme til dere, kontakt oss.