Kontakt

Telefon krisesenter: 47 85 54 69

Vakttelefonen er betjent hele døgnet.

E-post: post@altakrise.no

Alta Krisesenter får innimellom henvendelser fra enkeltpersoner/ grupper eller bedrifter som ønsker å gi en gave/bidrag i form av penger.

Vi er veldig takknemlige for bidrag som kan komme våre brukere til gode.

Pengegavene brukes til aktiviteter og utstyr til beboerne. Dette kan for eksempel være utflukter, fellesmåltider, feiring av høytider, gaver til høytider og leker og aktivitetsutstyr til barn.

Du kan bidra ved å vippse til: 913491